ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด

9/3 ซอยชลประทาน 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ /โทรสาร  0 3952 0250
E-mail : trat@otep.mail.go.th