สกสค. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แก่ผู้ปฏิบัติงานใน สนง.สกสค.จังหวัด

54LSWxKjxJ_1584694924