เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เน้นการทำงาน “ยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา มีธรรมาภิบาล”

41517397_1096533257164968_5524093129734488064_n