การจัดนิทรรศการงาน เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1

                 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดนิทรรศการ “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 และนำผลิตภัณฑ์ของดีประจำจังหวัดมาจำหน่าย โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายพินิจศักดิ์ สุวรรรณรังค์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

51755787_1195296170622009_7158676241422221312_n

52439637_1195295603955399_9183943940724752384_n

52765557_1195295230622103_1741202642564022272_n

52021586_1195295460622080_7487087136139640832_n 51823940_1195296767288616_1299136497898749952_n

51797921_1195297660621860_3209251116063653888_n