การตรวจสุขภาพประจำปี งปม.2564

       สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงพยาบาลครู ร่วมกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี งปม.2564 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมถึงลูกจ้างประจำทุกสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดการตรวจสุขภาพและคำแนะนำและรายละเอียดก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

กำหนดการตรวจสุขภาพปี64

โบชัว 1 โบชัว 2 โบชัว 3