การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2560

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

IMG20170921135015 IMG20170921135400