การประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต17 และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด พ.ศ. 2561 และผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

002 003 004