การฝึกอบรม การถักเชือกเมคราเม่

                 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร “การถักเชือกเมคราเม่” ซึ่ง สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตราดและศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด จัดกิจกรรมการฝึกถักตะกร้าด้วยเชือกเมคราเม่ โดยนางสาวพงษ์จันทร์ วิมลรัตน์ และนางพรพิศ เนียมทรัพย์ เป็นวิทยากรในการฝึกสอน สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด เข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

46912850_1145246438960316_8145329743705669632_n 47154227_1145246285626998_3206073454444937216_n

46887644_1145240365627590_5939263274364174336_n

47181188_1145245668960393_8414258021433081856_n

47183391_1145244845627142_6570705414852182016_n 47354683_1145241022294191_8718344252905488384_n 47495894_1145240425627584_1371813645264093184_n 47499550_1145246202293673_3396348988218146816_n