การอบรมครูจิตอาสาดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

               วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมครูจิตอาสาดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในโครงการครูช่วยครู โดยมีวิทยากร นางพัชรินทร์ บุญญฐี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตราด และนางสารี เทศดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.ส.ต. หนองคันทรง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง แก่ครูจิตอาสาและคณะทำงานโครงการครูช่วยครู ซึ่งหลังจบการอบรม ครูจิตอาสาและคณะทำงานได้จัดกลุ่มเพื่อกำหนดวันเวลาที่จะออกเยี่ยมผู้ป่วย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004 005