การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์

📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌
การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการจองห้องพักของหอพัก สกสค. โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ระบบผ่าน www.otep-hotel.com ซึ่งจะเปิดใช้สำหรับการจองเข้าพักตั้งแต่การเข้าพักวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

0001 (1)