กิจกรรมครูไทยสูงวัย ร่วมใจป้องกัน สู้วิกฤตโควิด-19 ของศูนย์ดูแลครู ฯ จังหวัดตราด

             วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และนายสำราญ ตติชรา ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสเปรย์แอลกฮอล์ จำนวน 100 ชุด ในกิจกรรมครูไทยสูงวัย ร่วมใจป้องกัน สู้วิกฤตโควิด-19 ของศูนย์ดูแลครู ฯ จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดโครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุทั่วประเทศ
           โดยตัวแทนหัวหน้าสายของชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด จำนวน 28 ราย รับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำไปมอบสมาชิกศูนย์ดูแลครู ฯ จังหวัดตราด ต่อไป

001 002 003 004 005 006 007