กิจกรรมจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

                 วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และ นายชุมพร จันทสาร ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด , นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด , นายวิทยา กล้าหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราดและคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ฯ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำพิธีเปิดกรวยถวายพระพรและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

67391397_1308661685952123_6855376985397395456_n

67615939_1308661139285511_5546105421242040320_n

67189674_1308661905952101_5748155371634032640_n 67229625_1308660282618930_7023247113601417216_n 67231901_1308662759285349_7258801914890944512_n 67240655_1308660039285621_3575613381190615040_n 67336147_1308664032618555_4127250931920142336_n 67470558_1308659045952387_2284452633265569792_n