กิจกรรมร้อง เล่น เต้น ศูนย์ดูแลครูฯ

นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ร่วมกับสมาชิกศูนย์ ฯ ทำกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เมื่อวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. และจะจัดกิจกรรมรวมตัวของสมาชิกศูนย์ ฯ พบปะพูดคุย ร้อง เล่น เต้น ขอเรียนเชิญ สมาชิกศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เวลา 13.00 น.

001 002 003 004 005