กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด

ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ร่วมกับสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด  ทำกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด .
ขอเรียนเชิญ…….ท่าน สมาชิกศูนย์ดูแลครู ฯ  เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ  เวลา 13.00 น.

36980951_1037585469726414_1476399285787426816_n 36990010_1037585259726435_8169767450489913344_n    36990025_1037585283059766_7374441925060853760_n 37003648_1037585303059764_1346299812949000192_n