กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ร่วมกับสมาชิกศูนย์ ฯ ทำกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด . ขอเรียนเชิญ สมาชิกศูนย์ดูแลครู ฯ เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.

 

230505

230508

IMG20180523150210

IMG20180523150613