กิจกรรมให้ความรู้ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

              วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด จัดกิจกรรมให้ความรู้ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” แก่สมาชิกศูนย์ดูแลครู ฯ และสมาชิกชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด โดยมีนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด นายสำราญ ตติชรา ประธานศูนย์ดูแลครูฯ พร้อมทั้งสมาชิก ฯ รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร นายบรรจง คงทรัพย์ นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ มีจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ณ ประตูทางเข้าและมีแบบลงทะเบียนก่อนเข้า รวมถึงมีบริการตรวจวัดความดันฟรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายคราวุธ หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ฯ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

001 002 003 004 005 006 007 008