กิจกรรม ร้อง เล่น เต้นรำ สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด และสมาชิกศูนย์ดูแลครู ฯร่วมกิจกรรม ร้อง เล่น เต้นรำ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

k001

k002

k003

k004