กิจกรรม 5ส (ฺBig Cleaning Day)

                วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5ส (ฺBig Cleaning Day) บริเวณพื้นที่ปฎิบัติงานและบริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ เพื่อให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานสะอาด มีบรรยากาศที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน

001 002 003 004 005 006