กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ

                  วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ เพื่อให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานสะอาด มีบรรยากาศที่ดีต่อผู้มาติดต่อ

001 002 003 004