ขอความอนุเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ผอ. สกสค. จ.ตราด

ขอความอนุเคราะห์ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ทุกท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด (ระยะเวลาตอบแบบประเมิน วันที่ 15-26 มกราคม 2561)
หรือเข้าตามเว็บไซด์ด้านล่างนี้   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVujihddm2R7Pb5kQjCeFV0wuX0eI9SlA6__bVdAI4F8YZmA/viewformแบบสอบถามประเมินผอ.