ขอรับสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ชี้แนะแนวทางขอรับสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

20170727_095234 20170727_095334