คณะกรรมการการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

             วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด นายชุมพร จันทสาร ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการ การประเมิน ดังนี้
1.นายสุนันท์ เทพศรี ประธานกรรมการ 2.นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด กรรมการ
3.นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กรรมการ
4.นายศิริเวศน์ สุนทรวันชัย เลขานุการ
เข้าประเมินผลการปฎิบัติงานรอบระยะเวลาการปฎิบัติงาน 1 ปี ประจำปี 2561

56189843_1225889454229347_3349251274498375680_n

55875055_1225890237562602_8032938365194076160_n 55875580_1225889697562656_235892553222717440_n 56184204_1225889960895963_2803505504070926336_n 56275886_1225889614229331_1243830311402340352_n 56306746_1225889640895995_2208148703846334464_n 56526733_1225889330896026_472367435291295744_n