คณะทำงานโครงการครูช่วยครู ครั้งที่ 3/2564

         วันศุกร์ที่10 กันยายน 2564 เวลา 13.30น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยนายสำราญ ตติชรา เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการสรุปปัญหา อุปสรรค และวิเคราะห์ ผลการดำเนินการของโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการครูช่วยครู และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบเกียรติบัตรให้คณะทำงานโครงการครูช่วยครู ประจำปี พ.ศ.2564

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010