งานวันครู ปี2561

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหนา้ที่ ร่วมงานวันครู ปี2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดตราด

26805278_926395137512115_6773520029423399732_n 26904526_926395827512046_8978749489310655684_n 26815533_926395250845437_8254579861922062122_n 26904233_926395354178760_4995981586609930271_n