จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัด ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

                        วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัด ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยนายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด เข้ารับฟังการบรรยายโดยมีนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและนางสาวพรพิมล ตันสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัด ผู้จัดทำรายละเอียดบัญชีเงินเดือน หรือเงินบำนาญที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มีความรู้ ความเข้าใจและเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน สกสค. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด

001 002 003 004 005 006 007