ช่องทางการติดต่อผ่านApp:TIPinsure ของทิพยประกันภัย

            ประชาสัมพันธ์ให้ สมาชิกโครงการ ช.พ.ค. ทราบ ช่องทางการติดต่อผ่าน App : TIPinsure ของทิพยประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบการทำประกันภัยได้ด้วยตนเองผ่านแอป ดังกล่าว

0002 0003