ต้อนรับดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คนใหม่

พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.  จังหวัดตราด  ร่วมต้อนรับ ดร.ครรชิต  วรรณชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คนใหม่ ณ ห้องประชุมคามทะเล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สพป.ตราด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัด ให้การต้อนรับ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เดินทางมาส่ง

14793682_1346390845406340_930674953_n 14797539_1346390852073006_1026712627_n 14798900_1346390825406342_813654754_n 14805480_1346390868739671_639018649_n