ต้อนรับผอ. สพป.ตราดและรองผอ. สพป.ตราด

             วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ นางช่อชะบา ชื่นบาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คนใหม่ และ นางอินทิรา บุญวาที เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

105828 105829