ทรงพระเจริญ…ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

dy0U75Z2I6_1501042910