ทำความสะอาดถนนโดยรอบสำนักงาน

        วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.20 น.สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด  ได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจากเทศบาลเมืองตราด โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราด อำนวยความสะดวกในการฉีดน้ำทำความสะอาดสิ่งสกปรกบริเวณพื้นผิวถนนโดยรอบสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ให้มีความสะอาดและปลอดภัย

         สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ขอขอบคุณทีมงานเทศบาลเมืองตราด ที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำช่วยทำความสะอาดสถานที่

a001 a002 a003 a004