ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ให้คำปรึกษาสมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับความเดือดร้อน

       วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายประวิช ตันสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่สมาชิก ช.พ.ค. นางสาวอัจฉรา วงศ์ศิรินพคุณ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากการประสบอุบัติเหตุรถชน

99 100