ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มอบ   จำนวน 4 ทุน ดังนี้
1. นางมาติกา สิงห์ปั้น ครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว จำนวน 3,000 บาท
2. นายบุญสม อ่องลา ครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จำนวน 3,000 บาท
3. นางปัทมา นพฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม จำนวน 3,000 บาท
4. นางยุพิณ ชินทัศน์ ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ด จำนวน 10,000 บาท

IMG20161227134341IMG20161227134729IMG20161227135616

IMG20161227134630