นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผอ.สกสค. จ.ตราดไปสถานีวิทยุฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Good Radio)

       วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมนึก  แพทย์พิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เดินทางไปสถานีวิทยุฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Good Radio) คลื่นความถี่ FM 105.00 MHz / 91.00 MHz พบผู้อำนวยการสถานี นางอิศรา อิงคเพียร (อาจารย์ตุ๊) เพื่อให้ข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารทางคลื่นวิทยุ เกี่ยวกับงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารอีกหนึ่งช่องทาง

001 002