นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผอ. สกสค. จังหวัดตราด เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

        วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 15.20 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าพบนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อรายงานตัว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ 2564 และร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน

100 101 103