บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ข้าราชการครู กลุ่มคิดช่วยครู ช่วยครูคิด

       วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ข้าราชการครู กลุ่มคิดช่วยครู ช่วยครูคิด เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆที่สมาชิกพึงได้รับ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

001 002 003 004