บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกตา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศุภมิตร ฯ มอบกระเช้าของขวัญ แด่นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 และรพ.ศุภมิตร ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกตา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และจะมาคัดกรองต้อกระจกตาอีกครั้ง ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามวันที่กำหนด

001 002 003 004 005