บิดาของ นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ถึงแก่กรรม

 

ถึงแก่กรรม