ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครสมาชิก ชพค. – ชพส. และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ

             ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมแสดงความยินดีกับครู บรรจุใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และสวัสดิการต่างๆที่สมาชิกจะได้รับ

001

002

003

004