ประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ณ ร้านเฟื่องฟ้าจังหวัดตราด

 

a001

a002

 

 

 

a003

004