ประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

001004 003 002