ประชุมกับทางชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

            วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับทางชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ณ ร้านอาหารเฟื่องฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด

001 002 003 004