ประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

       วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด โดยมีนายจำนง เหล่าคงธรรม  อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ,นายชุมพร จันทสาร ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ,นายสำราญ ตติชรา ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด และคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

001 002 003