ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู ฯ ครั้งที่ 2/2564

       วันอังคารที่ 24  สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด นายสำราญ ตติชรา ประธานกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู ฯ ครั้งที่ 2/2564 เรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครู ฯ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 004