ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู1/2563

              วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสำราญ ตติชรา ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู ฯ และคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004