ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู ฯ ครั้งทีี่ 1/2561

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับนาย
ศรัณชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด และคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู ฯ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

IMG20180418095425IMG20180418095412