ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2563

          วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2563 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู ฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

124577445_1747594045392216_1625984639018696049_o124370983_1747594125392208_3838091391012662024_o124432446_1747594078725546_194425873317725237_o124724457_1747594128725541_3742959668251585294_o