ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564

              วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

180323856_1879805068837779_8233184912077541185_n

179686089_1879805028837783_867448183709171624_n 179956349_1879805115504441_3890346900061453186_n 179988563_1879804988837787_4037232786455676500_n