ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2562

               วันอังคาร ที่ 30 กรฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้
1. พิจารณาเรื่องการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 ซึ่งดญ. ปริณดา มีพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบ้านจัดสรร สังกัด สพป. ตราด เป็นผู้ได้รับทุนๆ ละ 5,000.- บาท 
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมอนุโมทนา การถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 001 002 003 004