ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2564

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003