ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2564

    วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 002 003 004 005 006 007