ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2564

      วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

ในที่ประชุมมีการแนะนำคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ที่มาดำรงตำแหน่งแทนคนเก่าที่หมดวาระไป ดังต่อไปนี้

1. ผู้แทน สพม.จันทบุรีตราด คือ นางสุภาวดี อายุเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

2. ที่ปรึกษา นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตราด

 

74 75 76 77